San Skredderi, Byhaven

San Skredderi

Utfører alt av retting og reparasjoner innen tøy, tekstil og skinn.