San Skredderi, Byhaven

San Skredderi

San Skredderi har stengt inntil videre.
Utfører alt av retting og reparasjoner innen tøy, tekstil og skinn.