Safebikely fra Trondheim

Miljøpakken satser på innovativ og trygg sykkelparkering i Midtbyen. Fra 11. mai 2020 kan syklister parkere i smarte og trygge sykkelskap i Ørjaveita bak Byhaven kjøpesenter.

Innovativ og trygg sykkelparkering i Midtbyen

Miljøpakken satser på innovativ og trygg sykkelparkering i Midtbyen. Fra 11. mai kan syklister parkere i smarte og trygge sykkelskap i Ørjaveita bak Byhaven kjøpesenter.

Sykkelskapene er utviklet av oppstartsbedriften Safebikely fra Trondheim og produseres lokalt. Syklistene kan forhåndsreservere og administrere skapene fra telefonen. Ti sykkelskap plasseres vis-a-vis Fagn i Ørjaveita, og er klare for bruk fra mandag 11. mai.

Øke sykkelandelen i Midtbyen

Sykkelskapene fra SafeBikely er et ledd i Miljøpakkens mål for nullvekst i personbiltrafikken, og målet er å øke sykkelandelen til fra 10% i dag til 15% i 2025.

En rapport fra Cowi (2019) viser at inntil 92% av de som ferdes til Midtbyen kan velge sykkel og gange som transportmetode, og at syklende og gående samlet sett legger igjen mest penger. En omfattende satsing på smart og trygg sykkelparkering kan bety at flere velger miljøvennlig transport inn til Midtbyen, og på sikt gi positive utslag for handelsnæringen.

Slik fungerer løsningen

Syklister kan enkelt laste ned appen i Google Play eller Appstore, reservere skap på forhånd og styre appen fra egen mobil. Dette tilrettelegger for en smidig reisevei, og er vesentlig da reisetid er blant faktorene som i størst grad kan vippe bilistene over til mer bærekraftige reisemetoder (Cowi 2019).

Skapene kan åpnes så ofte man ønsker under leieperioden noe som er gunstig for oppbevaring av handleposer under shoppingrunder, og for pendlere som kan legge fra sekken i skapet.

Syklisten skal belastes minst mulig og Trondheim Kommune tilbyr derfor gratis parkering inntil fire timer. For å unngå unødig bruk av sykkelskapene belastes syklistene etter dette automatisk ti kroner pr time.

Ved bruk av ny teknologi kan Sykkelskapene fra SafeBikely plasseres i bybildet uten behov for infrastruktur. For Trondheimbedriften som utvikler løsningen er det ekstra viktig å vise seg frem lokalt:

  • En avtale med Trondheim kommune har stor betydning siden alt er utviklet og produsert lokalt. Kortreist produksjon og verdiskapning er ekstra viktig akkurat nå, sier gründer Hallvar Bergh, og ser frem til å introdusere flere innovative tjenester som syklistene i Trondheim kan benytte seg av.

Mandag 11. mai kl. 11:00 markeres de nye sykkelskapene med en offisiell åpning av Miljøpakken og Trondheim Kommune.

Dette er SafeBikely

  • Jobber for at sykkelen skal ta en større del av transportbildet
  • Det mest brukervennlige og fleksible løsning for trygg sykkelparkering i verden
  • Smarte og trygge sykkelskap som administreres med en app
  • Skapene produseres i Trondheim
  • Startet av gründer Hallvar Bergh i 2017
  • Løsningen leveres til norske kommuner over hele landet
  • Appen kan lastes ned fra AppStore og Google Play