Fasaden av Byhaven

Færsk

Ferskvarebutikk med fisk og kjøtt.